{prekestol}

Prekestolen med lydhimlingen over skal være laget i Holland i 1632 og er bekostet av presten Anders Pedersen, kirkeverge Erik Pedersen (prestens bror) og den rike godseieren Erik Audensen på Kvalvåg. Figurene på prekestolen er Kristus og de 4 evangelistene. Både disse og figurene på himlingen er sjelden kirkekunst. En kunsthistoriker - Bjørn Sandberg - har i sin godkjente magisteravhandling påvist at kunstneren har vært inspirert av El Grecos kunst i Spania. På himlingen er både syndefallet og forsoningen enkelt fremstilt med treet og slangen og Kristus med korset omkranset av lovsyngende figurer. Prestebildet ved siden av er av Sigurd Fjær, sogneprest til Tingvoll i 12 år fra 1926 og den drivende kraft ved den store restaureringen i 1928/29. Han døde som domprost ved Nidarosdomen i 1959.

The pulpit, with it's overarching canopy, is believed to have been crafted in Holland in 1632. The priest Anders Pedersen, the churchwarden Erik Pedersen (brother of the priest), and the wealthy landowner Erik Audensen from Kvalvaag purchased it. The statues on the pulpit depict Christ and the four evangelists. Both the altar and the statues on the top represent rare church art. An art historian, Bjorn Sandberg, stated in his dissertation to his Master of Art degree that the artist must have been inspired by the Spanish artist El Greco. On the top is depicted the fall of man with the tree and serpent and the triumphant reconciliation with Christ as well as the cross surrounded by praising statues. The painting beside the pulpit is a portrait of Sigurd Fjaer, parson to Tingvoll for twelve years from 1926 and the main force behind the large restoration of the church in 1928/29. He died, dean at Nidaros Cathedral, in 1959.

backbr1homebr1newbr1