{lille epit}

Bildet er fra nordveggen i koret og er Kristus med tornekransen og 2 av soldatene til Pilatus. Over står Jehova med hebraisk skrift. Under står: "Dette er forærett Gud til ere, oc kierken till beprydelse aff Erick Pedersen, oc anne Sæffrens dotter, anno 1647." Samme mann hadde også deltatt i kostnadene med prekestolens anskaffelse. Tidligere hadde han også gitt den vakre lysekronen i koret.

This picture is located on the north wall in the chancel; it is Christ wearing the crown of thorns and flanked on both sides by Pilate's soldiers. Above is written Jehova in Hebrew; below is written (tranlated): "This is given in God's glory and for the beautification of the church by Erick Pederson and Anne Saeffrens daughter, year 1647". The same man also assisted in the cost of the pulpit. Earlier, he had also given the beautiful chandelier located in the chancel.

backbr1homebr1newbr1