{galleri}

Den tredje store gaven fra Hans Nilsen Tausan, men nå sammen med sin andre hustru, er vestgalleriet fra 1682, nå orgelgalleri. I fine rundbuede felt har han fått malt bilder av 11 apostler pluss Paulus. (Judas Iskariot var nok ikke med). Tre av feltene kom bort da nordgalleriet ble satt opp i 1840-årene. Kunstmaleren var den samme som stafferte (malte) epitafiet og heter Niels Nielsen. De fleste av apostlene led martyrdøden, og kunstneren har fått med martyrsymbolet for hver av dem, f.eks. Andreas med det skjevarmede korset (Andreaskorset). Over står navnene på hver apostel og under skriftordet: Icke os, icke os Herre, men dit Nafn giv ære. Det vitnet om formålet med alle gavene.

The third great gift from Hans Nielsen Tausan, this time with his second wife, is the west gallery dating from 1682, now the place for the organ. In beautiful arced squares are painted pictures of the eleven apostles plus St Paul. (Judas was not shown with the apostles). Three of the squares were missing when the north gallery was erected in the 1840's. The artist, Niels Nielsen, was the same person who painted the epitafium. Almost all of the apostles suffered death by martyrdom and the artist has inserted the martyr symbol for each of them, like the St. Andrew's cross. Above is the name of each apostle and below the Scripture (tranlated): "Not us, not us Lord, but your name give glory." This Scripture also indicates the purpose for the gifts.

backbr1homebr1newbr1