{Kongestol}

Tre år etter at apostelgalleriet var oppsatt, fikk presten storbesøk. Kong Christian V kom på sin lange Norgesreise i 1685 også gjennom Tingvoll med stort følge. Ved Guds-tjenesten satt han i denne stolen, som da stod ved prekestolen, og hørte Tausan preke. Til minne ble det satt et toppstykke på stolen med kongemonogrammet C5 og inskripsjonen: "Høilovlig Kong Christian V Hukommelse som var paa denne Stol den 28de Juni ano 1685". Nå står stolen i koret og er plass for medhjelperne. Til venstre for stolen ser vi åpning for oppgangene til lektoriet.

Three years after the gallery with the apostles was raised, the church received an honorary visit. King Christian V, accompanied by a large company, visited Norway in 1685 and Tingvoll was one of the places he visited. During the worship service, he sat in this chair which was placed near the pulpit and listened to the priest Tausan preach. To commemorate this, a top was placed on the chair with the monogram "C5" and the inscription (translated): "In King Christian V's memory who was on this chair on June 28th, 1685". The chair is now placed in the chancel and is used by those who assist the service. To the left of the chair is the opening to the stairs that lead to the lectory.

backbr1homebr1newbr1