{Kirkeskipet}

Kirkeskipet er en fregatt, trolig fra 1700-tallet. Orlogsflagget akterut er "Dannebrog". Skipet har 11 seil, 4 vimpler med kors og 56 kanoner. I gamle dager trodde man at skipet, som ble kalt Kjøl, kunne spå været. "Hva sa Kjøl idag?" var spørsmålet når folk kom hjem fra kirken. Navnet Kjøl kom av at det etter sigende var en mann fra Eide som hette Sigurd Kjøl som hadde laget skipet. Han skal ha vært med i slaget ved Dynekilen i 1716. Orlogsskipet i Tingvoll-kirken kan da kanskje være en modell av en fregatt fra Tordenskiolds flåte. Et kirkeskip med kanoner skal minne om at kirken skal slåss mot alt det vonde.

A frigate, probably dating to the 18th century, hangs from the church ceiling. The naval flag aft is Danebrog (The Danish flag). The ship has eleven sails, four Pennants with crosses and fifty-six cannons. In the old days, people believed that the ship - called Kjoel - could predict the weather. "What did Kjoel say today?" was a common question when people came home from church. The name Kjoel refers back to its assumed builder, a man from Eide named Sigurd Kjoel. He is said to have been at the battle of Dynekilen in 1716. The naval vessel in the Tingvoll church may have been a model of a frigate in Tordenskiold's fleet. A naval ship in the church reminds us that the church shall fight all evil.

backbr1homebr1newbr1