{Glassmaleri}

I 1930-årene fikk kirken glassmalerier laget av glassmaleren ved Nidarosdomen, Gabriel Kielland. I vestveggen er motivet Jesus med Moses og Elias på forklaringens berg, i østre korvegg; Jesus og evangelistene. Bildet her er fra nordveggen i koret og viser engelen og gjeterne første julenatten. På den andre siden er det kvinnene ved den tomme graven på påskemorgen. Alle glassmaleriene er en gave fra fabrikkeier Hjalmar Johnsen i Oslo, "Fedrene i Tingvoll til minne". Hans far var fra Kristenvika i nåværende Gjemnes kommune som da hørte til Tingvoll.

In the 1930's, the church received glass paintings designed by the artist at Nidarosdomen, Gabriel Kielland. On the west wall, the theme is Jesus with Moses and Elijah on the mountain of transfiguration. On the eastern wall in the chancel, we see Jesus and the evangelists. The picture shown is from the north wall in the chancel and shows the angel and the shepherds on the first Christmas night. On the other side we see the women by the empty grave on Easter morning. All these glass paintings were a gift from factory owner Hjalmar Johnsen of Oslo. "In memory of the fathers in Tingvoll." His father came from Kristenvika which belonged to Tingvoll at that time; it presently is part of the Gjemnes municipality.

backbr1homebr1newbr1