{Kirkegaarden}

Helt fra første tid fikk kirken innviet gravplass, helst med stengjerde rundt. Kirkegården er blitt utvidet flere ganger. Etter at kirken fikk graver og kirketjener i full stilling har kirkegården vært velstelt og vakker.

From the early beginnings, and through the years, the church has maintained a burial site which is surrounded by a stone fence. The churchyard has been expanded several times. The churchyard is beautifully maintained by a sexton and is an area of community pride.

backbr1homebr1