{port}Kirkegårdsporten slik han nå fremstår, er fra 1929. Marmorstenene er fra koråpningen inne i kirken (kordøren). Den gamel kordøren var 1 m høyere enn porten her, men ikke bredere.


The church gate, as seen now, dates from 1929. The marble stones were originally located inside the church; they formed a door at the chancel opening. The old chancel door was one meter higher than this gate but the width remains true to the original dimensions.

backbr1 homebr1 newbr1