{akors}

I et lite rom eller nisje på utsiden av østre korvegg er det innfelt en finslipet marmorplate. Der er det inngravert et toarmet kors, patriarkkors eller erkebispekors, er det blitt kalt, Marmorplaten hadde - uvisst når - blitt knust og det hele overkalket. I 1975 restaurerte byråsjef Auden Nedal det hele ved å sette inn ny marmorplate foran den knuste stenen og med inngravert kors - helt likt det gamle. Folk i katolsk tid stoppet opp foran korset for andakt og tilbedelse. Her må vi huske at Tingvoll-kirken har vært katolsk kirke i nærmere 400 år.


There is a finely polished stone, with a cross carved into it placed in a small room or niche located on the outside of the eastern chancel wall. The cross has two arms and is called a patriarch's cross or an archbishop's cross. Somewhere in history, the original marble stone was crushed and the niche was plastered. In 1975, Mr. Auden Nedal restored the niche by placing a new marble stone in front of the old one; a cross was carved into this stone replicating the original. During Catholic times, people would stop and cross themselves in worship and in prayer. The Tingvoll church had been a Catholic Church for close to 400 years.

backbr1homebr1newbr1