{våpenhuset} Tett ved våpenhuset er det en større åpning i muren. Innenfor er det et mannshøyt rom med et lite "kikkhull" øverst. Trolig har det her i katolsk tid vært rom for en helgenfigur som folk tilbad og korset seg foran, slik som foran patriarkkorset i korveggen. Våpenhuset er fra tidlig på 1600-tallet, kanskje enda eldre. I eldre tid måtte hærmenn og soldater legge fra seg sine våpen her før de gikk inn i kirken. Derav navnet våpenhus. Fra først av var det trolig ikke noe tilbygg foran inngangen til kirken. Det hindrer da også synet av den vakre marmorportalen. Et stykke oppe på veggen, nær underkanten av vinduet, ser vi en innmurt marmorsten med romertall.

Located to the right of the "weapon-house", you will note that there is an opening in the wall. Within, there is a room over six feet in height; there is a peeping hole located at the top. Probably, this was a place for the statue of a saint. People may have stopped here and said prayers as they did before the cross on the outside chancel wall. The "weapon-house" dates to the early 1600s, perhaps even earlier. In older times, armed men and soldiers had to leave their weapons here before entering the church. Thus emerged the name "weapon-house." Originally, there probably was not an attached building here in front of the entrance to the church. The attachment obstructs the vision of the beautiful marble portal. A bit up the wall, close to the lower end of the window, we can see a marble stone featuring Roman numbers.

backbr1homebr1newbr1