{sakresti}

Dette er sakristiet foran inngangen til koret. Her får presten på seg den hvite messekjortelen og den fargede messehakelen foran gudstjenesten. Nåværende sakristi er fra 1929, og er det fjerde i rekken av de en kjenner til. Opprinnelig var det trolig heller ikke noe tilbygg foran korinngangen. Det hindrer da også synet av den vakre marmorfrisen over korportalen.

This is the sacristy in front of the entrance to the chancel. Here the priest receives the white mass coat and the colorful chasuble prior to the service. This sacristy was built in1929 and from what we know, it was the fourth one to be built on this location. Originally there probably was no additional building here, either. It obstructs the vision of the beautiful marble frieze over the entrance.

backbr1homebr1newbr1