{rankemal}

Bildet viser en del av rankemaleriene på innsiden av våpenhuset. I sin tid har den vakre utsmykningen av veggene fått en stygg medfart. Det var kanskje i 1837 da våpenhuset ble revet ned og bygget opp igjen. For å få feste for en slags vegg-rapping av leirpuss blandet med halm, er det blitt hugget hakk i stokkene. Ved restaureringen ble hakkene limet til så godt det lot seg gjøre.

We now have a glimpse of the painted walls located inside the weapon-house. At some time, these beautiful paintings received an ugly treatment. This may have happened in 1837, when the weapon-house was taken down and rebuilt. During the reconstruction, notches were cut into the logs with an axe to allow the walls to receive a roughcast of clay mixed with straw. At the restoration of the church, these notches were glued and mended.
backbr1homebr1newbr1