{skipet}

Her ser vi det indre av kirken mot vest. De store glassåpningene i muren går opp i runde buer. Kirken er altså bygget i rundbuestil eller romansk stil. Buene i vestveggen er delt opp i tre mindre buer (kløverbladform), midtnisjen til og med i dobbel kløverbladform. Bildet rekker ikke opp til rundvinduet som vi såg utenfra. Orgelgalleriet er fra 1600-tallet. Galleriet langs nordveggen er fra 1929. Det gamle gikk helt frem til koret.

This in the interior of the church as one faces west. The large windows in the wall extend upward ending in rounded arcs. The church is built in the Roman style. The arcs in the west wall is divided into three smaller arcs - (clower leaf in shape). This picture does not extend to the round window that was seen on the outside. The organ gallery dates from the 1600's. The gallery along the north wall was built in1929. It replaces an older gallery that extended all the way to the chancel.

backbr1homebr1newbr1