{runestein}

På marmorstenen står følgende: "Ek beð firi guðrs sakar yðr lærða menn er varðveita stað ðenna ok alla ðá er ráða kunnu bæn mina minnisk sálo minnar i helgum bænum En ek et Gunnar ok gerði ek hus ðetta. + valete". (Jeg ber, i Guds navn, dere lærde menn som ivaretar dette sted og alle som kan tyde min bønn. Minnes min sjel i hellige bønner. For jeg er Gunnar og jeg gjorde dette hus + farvel). Gunnar må ha vært en mektig høvding med mye arbeidsfolk og hatt kyndige murmestre og andre folk i sin tjeneste. Hadde han Kristkirken som mønster for sitt kirkebygg, må han ha vært godt kjent med erkebispen, Eystein Erlandsson.

On the marble stone is written: "Ek beð firi guðrs sakar yðr lærða menn er varðveita stað ðenna ok alla ðá er ráða kunnu bæn mina minnisk sálo minnar i helgum bænum En ek et Gunnar ok gerði ek hus ðetta. + valete" (I pray, in the name of God, you learned men who preserve this place and all who can understand my prayer. Remember my soul in holy prayers. For I am Gunnar and I made this house. Good bye). Gunnar must have been a mighty leader over many men, including skilled master builders and other craftsmen in his service. If he had the Church of Christ as a model for his church, he must have known the archbishop, Eystein Erlandsson.

backbr1homebr1newbr1