{murgang}

Bildet er fra sydmuren i skipet. Det er merkelig at murgangene både på sydsiden og nordsiden ikke går rett frem, men i trappetrinn bratt opp til murkronen oppunder sperrverket og så like bratt ned igjen. Gangene måtte derfor være lite tjenlige til jevnlig gange mellom lektoriet i korbuen og nisjene i vestveggen. En inngang i muren under orgelgalleriet fører da også lettere opp til gangen i vestveggen og helt opp til rundvinduet. Det er ellers en uløst gåte hvilket formål Gunnar har hatt med murgangene og likeledes med "altanen" oppe under røstet i korgavlen.

The picture is taken from the south wall of the nave. It's a mystery that the corridors inside the walls, both on the south side and on the north side do not run horizontal but in steep stairs up to the crown of the wall under the rafters and then down again with the same steep pitch. The corridors must, therefore, have been unsuitable for walks between the lectory in the chancel arc and the niches in the west wall. An opening in the wall, under the organ gallery, is a far easier lead to the corridor in the west wall and all the way to the arced window. Gunnar's purpose with the wall corridors is an unsolved mystery. The same is true of the outside balcony under the gable, located above the chancel.

backbr1homebr1newbr1