{kapitel}

Dette er en av marmorfigurene - kapitelene - på toppen av marmorsøylene ved korinngangen. Presten Harboe mente dette var en kvinneskikkelse med svøp rundt hode og hake. På den andre siden var det en mannsfigur, mente han.

This is one of the marble figures on top of the marble pillars at the entrance to the chancel. The minister, Harboe, was of the opinion that this was a woman with swaddling clothes around her head and chin. On the other side there was a male figure, he said.

backbr1homebr1newbr1