{nrskap}

Nummertavleskapene i koroppgangen er tegnet av restaureringsarkitekt Glærum etter gamle funn på kirkeloftet. Madonnafiguren med barnet er fra katolsk tid.


This cabinet for psalm numbers, located at the entrance to the chancel, was drawn by architect Glaerum from old findings in the church attic. The Madonna with Child is from Catholic times.

backbr1homebr1newbr1