{evangelist}

Fra katolsk tid er også evangelistfigurene som nå står på de fremste stolvangene. Ved restaureringen ble denne figuren utstyrt med en nøkkel i den tro at det var Peter. En madonnafigur og en evangelist festet - rygg mot rygg - til stenger, ble båret i spissen av en prosesjon. Ennu i 1770-årene stod de to prosesjonsstavene på hver side ved kordøren.

Another item dating back to Catholic times, is the evangelist now standing on the foremost chairs in the nave. At the restoration, this figure was equipped with a key, in the belief that it was Peter. In times past a Madonna and an evangelist were attached - back to back - to sticks which were carried in front of religious processions. As late as the 1770's, the two procession sticks were placed on each side of the chancel door.

backbr1homebr1newbr1